-
กลับไปหน้าแรกเว็บบอร์ด  'โกอินเตอร์' กับ ดร.โสภณ พรโชคชัย

          สวัสดีปีใหม่ 2558 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และคุณงามความดีที่ท่านได้ประกอบ โปรดดลบันดาลให้ท่านพบแต่ความสุข สวัสดิ์ สว่าง สง่า สบาย สดใสและสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยยิ่ง ๆ ขึ้น
          ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนในประเทศ อุตสาหกรรมชั้นนำ ให้ทำการสำรวจวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สินในต่างประเทศอยู่เนือง ๆ สำหรับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มีกำหนดการ 'โกอินเตอร์' เฉพาะในเดือนมกราคม 2558 ดังต่อไปนี้:
          30 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 การเตรียมการเพื่อการดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ นครฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยในการดูงานครั้งต่อไปยังอาจผสานการดูงานด้านเกษตร-อุตสาหกรรมอีกด้วย
          5- 14 มกราคม 2558 การประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพยฺ์เชิงพาณิชย์ ณ ประเทศบอตสวานา และประเทศนามิเบีย ทางด้านใต้ของทวีปอาฟริกา โดยเดินทางผ่านประเทศอาฟริกาใต้ ซึ่ง ดร.โสภณ เคยไปเยี่ยมเยียนดูงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะเจ้าหน้าที่ ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก
          18-22 มกราคม 2558 การประชุมและนำเสนอบทความวิชาการในที่ประชุม Pacific Rim Real Estate Society (PRRES) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดย ดร.โสภณ จะนำเสนอบทความเรื่อง "A Comparative Study of Property Taxation in the South East Asian Region" ดร.โสภณ เคยเป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดการประชุม PRRES ในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2549
          24-29 มกราคม 2558 การประชุมเกี่ยวกับผู้ไร้ที่อยู่อาศัย (the Homeless) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย ดร.โสภณ จะนำเสนอผลการสำรวจผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพหานคร และภาพรวมเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัย การขาดแคลนที่อยู่อาศัยและภาวะไร้ที่อยู่อาศัย รวมทั้งทางออกที่สมควรในการแก้ไขปัญหาผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
          ยิ่งกว่านั้นในระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.โสภณ จะจัดการดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว โดยเน้นการดูการก่อสร้างสำเร็จรูป โครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ และการพบปะผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น และรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดยังมอบให้มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน แห่งประเทศไทยเพื่อการจัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiappraisal.org/thai/international/japan-tokyo_inter.php
          ส่วนในเดือนมีนาคม 2558 ดร.โสภณ ยังได้รับเชิญจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งภาคพื้นยุโรปให้ไปเข้าร่วม การประชุมประจำปี ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้รับเชิญให้บรรยายเกี่ยวกับวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินและตลาด อสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนอีกด้วย

 

ที่มา: http://www.areaguru.net/topicdetail.php?tc_id=2280

 

 

 


 
=> 4125