-
กลับไปหน้าแรกเว็บบอร์ด  โครงการบ้านหลังแรก รายละเีอียดโครงการบ้านหลังแรกเก็บข้อมูลมาฝากครับพี่น้อง บ้านหลังแรก ลดภาษี 10% โครงการบ้านหลังแรก ครม.อนุมัตินโยบายบ้านหลังแรก

บ้านหลังแรก ลดภาษี 10% โครงการบ้านหลังแรก ครม.อนุมัติโครงการบ้านหลังแรกแล้ว

นโยบายบ้านหลังแรก นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่

ประชุมได้มีมติในการอนุมัติโครงการบ้านหลังแรก โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน นี้ ถึงสิ้นปี 2555

 

ซึ่งรายละเอียดจะเป็นการคืนภาษีให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรก เฉพาะเป็นบ้านใหม่มือ 1 เท่านั้น ในราคาไม่เกิน

5,000,000 บาท และผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ที่เสียภาษี โดยจะมีการทยอยคืนภาษีให้ในระยะเวลา 5 ปี วงเงินไม่

เกิน 500,000 บาท ซึ่งจะมีการทยอยจ่ายคืนให้ปีละไม่เกิน 100,000 บาท

นโยบายบ้านหลังแรก เงื่อนไข บ้านหลังแรก รายละเอียดโครงการบ้านหลังแรก เบื้องต้น

 

1. เป็นเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่

อาศัย ตามจำนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

2. ผู้มีเงินได้มีสิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีเป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน ตามจำนวนที่จ่ายจริง

แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

3. การยกเว้นภาษีจะใช้วิธีการหักค่าลดหย่อน ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถเลือกใช้สิทธิ์ครั้งแรกสำหรับเงินได้ในปีที่ได้

โอน กรรมสิทธิ์หรือปีถัดไปก็ได้ โดยสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี

4. ผู้มีเงินได้ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2555

5. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน

6. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่

วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วน


  • คอนโดดีๆ 2015-02-13 10:35:49

    โครงการนี้ ไม่รู้ได้รับผลแต่ไหน เพราะโดยปกติ การซื้อขายบ้านก็ได้ลดหย่อน อยู่แล้ว เหมือนจะเป็นการเอาใจคนรวยซะมากกว่า

  • ชุมชนรักบ้าน 2015-02-13 10:37:40

    ของผม ล่าสุด ยื่นภาษีไป ลดหน่อย ด้วยบ้านหลังแรก แต่ยังไม่มีวี่แวว เลย ปรกติ การคืนภาษีจะเร็ว แต่ปีนี้ช้ามาก ไม่รู้เพราะเพิ่ม ลดหย่อน กับ โครงการบ้านหลังแรก ไปด้วยหรือเปล่า

  • ชุมชนรักบ้าน 2015-02-13 10:38:26

    ล่าสุดเพิ่งตามเรื่อง เค้าบอก แจ้งเอกสารไม่ครบ ... แต่ไม่มีบบแจ้งให้รู้เลยว่าไม่ครบ เศร้า ใจ ส่งเอกสารใหม่ แล้วรอต่อไป

 
=> 8168