-
กลับไปหน้าแรกเว็บบอร์ด  การเลือกซื้อทำเลที่ดิน

Listing

การเลือกทำเลที่ดิน
สิ่งที่สำคัญมากในการสร้างบ้านที่อยู่อาศัย คือ การเลือกทำเลที่ดินที่จะสร้างบ้านนั้นๆ ซึ่งมีข้อห้ามในการเลือกซื้อที่ดินมาปลูกสร้างบ้าน ดังนี้
1.ที่ดินที่เคยทำการเพราะปลูกมาก่อน ต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่เพราะปลูกไว้ทั้งหมดขึ้นมาก่อน จึงจะสร้างบ้านอยู่อาศัย
2.ที่ดินที่เป็นถนนหนทางมาก่อน
3.ที่ดินที่มีต้นไม้ใหญ่ ตอไม้ รากใหญ่ ยังฝังอยู่
4.ที่ดินที่เป็นที่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย
5.ที่ดินที่เคยเป็นคลอง หรือ ริมคลอง
6.ที่ดิน ที่เคยเป็นสุสาน ฝังศพ
7.ที่ดินที่เคยเป็นโรงฆ่าสัตว์
8.ที่ดินที่เคยเป็น สมรภูมิรบ

เมื่อเลือกทำเลที่ดิน เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจะปลูกสร้างบ้าน คือการหาฤกษ์ยาม เพื่อเริ่มทำการปลูกสร้าง ใน สมัยก่อน นานมาแล้ว จะหาเวลามากำหนดไม่ได้ ทั้งนี้เกิดมีสัตว์หน้าเหมือนม้าตัวหนึ่งแผ่นหลังมีลักษณะคล้ายเต่าโผล่ขึ้น มาเหนือน้ำ  บนกระดอง มีจุดดำอยู่ 2 จุด และจุดขาว 7 จุด ส่วนตรงข้ามกลับมีจุดขาว 1 จุด และจุดดำ 6 จุด  ทางด้านซ้าย มีจุดดำ 8 จุด และจุดขาว 3 จุด และ ทางด้านขวา ปรากฏเป็นจุดดำ 4 จุด และจุดขาว 9 จุด ส่วนตรงกลาง เป็นจุดขาว 5 จุด จุดดำ 10 จุด ซึ่งต่อมา นักปราชญ์ได้นำมาศึกษาจนแตกฉาน และนำมาใช้กับชีวิตประจำวัน ในการหาฤกดิ์ยาม (ที่มา)การ วางทำเลให้กับชีวิต และใช้กับวิชาโหราศาสตร์ ในจุดต่าง ๆ นั่นเอง   

อันหมายถึง 5 ธาตุ คือ ดิน ไม้ ไฟ น้ำ ทอง ส่วนสีดำ และ ขาว ก็จะให้ความหมายถึง ความสมดุลย์ หยิน– หยาง แต่ละมุมจะมีจุดขาว ( หยาง ) บอกถึงการเกิด ส่วนจุดดำ ( หยิน ) บอกถึงความสำเร็จ หรือ สมบูรณ์ วิชาตัวเลขนำมาใช้กับตำแหน่งสัมพันธ์กัน ดังนี้

1 ขาว กับ 6 ดำ เปรียบเต่าดำ, ทิศเหนือ, ธาตุน้ำ 1 กับ 6 เป็นตัวเลขของน้ำ ถ้า 1 พบกับ 6 จะเป็นน้ำที่สมบูรณ์

3 ขาว กับ 8 ดำ เปรียบเป็นมังกรเขียว, ทิศตะวันออก, ธาตุไม้

9 ขาว กับ 4 ดำ เปรียบเป็นเสือขาว, ทิศตะวันตก, ธาตุทอง

7 ขาว กับ 2 ดำ เปรียบเป็นหงส์แดง, ทิศใต้, ธาตุไฟ

5 ขาว กับ 10 ดำ เป็นภูมิกลาง, ธาตุดิน 

   ในความเป็นจริงแล้ว 4 สัตว์ สะท้อนภาพของฟ้า ให้พื้นดินรับรู้เกี่ยวกับ ภูมิโหราศาสตร์นั่นเอง   ต่อ มาไม่นาน ก็มีสัตว์อีกตัวหนึ่ง โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ มีลักษณะคือ ตัวเป็นเต่า แต่หัวเป็นมังกร และก็มีลายจุดเช่นเดียวกัน แต่ตำแหน่งได้เปลี่ยนไปจากเดิม กระจัดกระจายแบ่งออกเป็น 8 ตำแหน่ง ดังนี้ คือ


ความหมายบนหลังเต่าดังนี้
-เหนือ จุดขาว 1 จุด เป็นธาตุน้ำ     

-ใต้ จุดขาว 9 จุด เป็นธาตุไฟ

-ตะวันออก จุดขาว 3 จุด เป็นธาตุไม้  

-ตะวันตก จุดขาว 7 จุด เป็นธาตุทอง

-ตะวันตกเฉียงใต้ จุดดำ 2 จุด เป็นธาตุดิน

-ตะวันตกเฉียงเหนือ จุดดำ 6 จุด เป็นธาตุทอง

-ตะวันออกเฉียงใต้ จุดดำ 4 จุด เป็นธาตุไม้

-ตะวันออกเฉียงเหนือ จุดดำ 8 จุด เป็นธาตุดิน

-ภูมิกลาง จุดดำ 5 จุด เป็นธาตุดิน


    นักฮวงจุ้ยแบ่งให้ 8 ทิศ เป็นรหัส 8 รหัส ทิศเหนือ เป็น 1(ค้ำ),ทิศใต้ เป็น 9(ลี้),ทิศตะวันออก เป็น3(จิ้ง),ทิศตะวันตก เป็น7(ต๋วย),ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็น2(คุง),ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็น6(เคี้ยง),ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 8(กิ่ง),ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็น4(สุง),ตรงกลาง เป็น 5

   เราสังเกตหลังฟ้าได้ ว่าผลบวกของ 8 ทิศ ทุกจุดที่ผ่านภูมิกลางเป็นเส้นตรง หรือ เส้นทแยง ผลบวกได้เท่ากับ 15 เสมอ ตามหลักฮวงจุ้ยจะถือว่าทิศทางสัมพันธ์ได้เลข 15 จะเป็นทิศทางที่ดีเสมอ ส่วนตรงกลาง 5 นั้น สำคัญมาก ถ้าไม้มีจะบวกไม่ได้ 15 ส่วนผลบวกของเลขทั้งสองช่อง ต้องเป็น 10 ในวิชาฮวงจุ้ยก็ถือว่าทิศทางสัมพันธ์กันได้เลข 10 จะเป็นทิศทางที่ดีเสมอ ส่วนตรงกลาง 5 นั้น ถ้าทิศทางบวกทิศทาง ได้ 5 ก็ถือว่าดี

   ส่วนใน ก่อนฟ้า  1-6,  2-7,  3-8,  4-9,  5-10 ก็มาใช้ในฮวงจุ้ยได้ ทิศทางบวกทิศทาง สัมพันธ์กันได้เลขดังกล่าว จะเป็นเลขที่สมบูรณ์ ฮวงจุ้ยซัมง้วน และ 64ทิศจะใช้อย่างนี้
   8 ทิศ ก่อนและหลังฟ้า ที่นักฮวงจุ้ยใช้กันดูทิศทาง มักจะใช้ หลังฟ้า แต่ก็ควรจะรู้เรื่อง 8 ทิศ ก่อนฟ้า ด้วย เพราะเกี่ยวข้องกับตัวเลข มีการสัมพันธ์กันตามภาพที่แสดง ถึงก่อนฟ้าเป็น เคี้ยง หลังฟ้าเป็น ลี้, ก่อนฟ้าเป็น คุง หลังฟ้าเป็น ค้ำ, ก่อนฟ้าเป็น ต๋วย หลังฟ้าเป็น สุ่ง, ก่อนฟ้าเป็น สุ่ง หลังฟ้าเป็น คุง, ก่อนฟ้าเป็น ลี้ หลังฟ้าเป็น จิ้ง, ก่อนฟ้าเป็น ค้ำ หลังฟ้าเป็น ต๋วย, ก่อนฟ้าเป็น จิ้ง หลังฟ้าเป็น กึ่ง, ก่อนฟ้าเป็น กึ่ง หลังฟ้าเป็นเคี้ยง ซึ่งสมัยก่อนอาจารย์ต้องให้นักศึกษาท่องคำว่า 


"เคี้ยง  ลี้  จิ้ง  กึ่ง  เคี้ยง   คุง  ค้ำ  ต๋วย  สุ่ง  คุง"
   คำแรกเคี้ยงเป็นรหัส ส่วนลี้เป็นตัวเลข แปลว่า รหัส เคี้ยง แต่ตัวเลขคือ 9 ลี้ก็อยู่ที่ทิศใต้ เป็น รหัส 9 แต่ตัวเลขเป็น 3
คุง อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นรหัส 2 ตัวเลขคือ 1 ( ค้ำ ) ซึ่งค้ำอยู่ที่ทิศเหนือ เป็นรหัส 1 ตัว เลขคือ 7  ฯลฯ


  • 2014baza 2016-05-14 11:50:18

    ขอบคุณมากคะ http://herb2016.blogspot.com [url=http://www.herb2016.com/]อาหารเสริมลดน้ำหนัก[/url] ดีจริงๆคะ

 
=> 9642